Asuntosalkkujen kauppa siirtymässä uuteen aikaan – seuraako liikekiinteistöala perässä?
25.10.18

Share

Asuntosijoittamisen suosio on kasvanut viime vuosien aikana merkittävästi. Tämä näkyy erityisesti suoraan asuntosijoittamiseen keskittyvien rahastojen määrän ja volyymin kasvuna.

 

Rahastojen omistamien asuntojen suuri määrä vaatii rahastojen hoitajilta entistä tehokkaampia toimintamalleja.

 

Asuntokokonaisuuksien myyntiin on kehitteillä asuntosalkkujen myyntiportaali, jonka kautta voidaan myydä isompia asuntomassoja, alkaen kolmen asunnon ”minisalkuista”  kymmeniin tai jopa satoihin asuntoihin.

 

Samanaikaisesti asuntosalkkuportaalihankkeen kanssa on kehitteillä useita asuntojen ostamisen, omistamisen ja myynnin ekosysteemiin liittyviä hankkeita.

 

Maanmittauslaitoksen vetämä sähköinen asunto-osakekirjahanke (ASREK) on edennyt lakialoitteena eduskunnassa valiokuntakäsittelyvaiheeseen.

 

ASREK-hankkeeseen liittyy myös, erityisesti pankkien toimintaa helpottava sähköinen panttikirjahanke.

 

Asiakastieto Oy on yhdessä Nordean kanssa pilotoimassa digitaalista isännöitsijätodistusta. Tämän hankkeen kautta on tarkoitus siirtää historiaan vanhanaikainen ja hankala paperinen isännöitsijätodistus. Hankkeella pyritään myös nopeuttamaan ja keventämään isännöitsijäntodistuksen toimitusprosessia.

 

Tomorrowtech.fi toteuttaa samanaikaisesti suurimpien pankkien kanssa yhteistyössä digitaalista kauppakirjajärjestelmää, työnimeltään DIAS. Järjestelmä helpottaa paitsi itse kaupan sopimisprosessia, myös automatisoi kauppaan liittyvien viranomaistietojen antamista.

 

Myös Skenariolabsin korjausvelkavastuun analysointia varten kehittämä järjestelmä sopii hyvin asuntosalkkujen kaupankäyntiin liittyvään digitaaliseen ekosysteemiin. Sijoituskohteisiin liittyvän korjausvelan määrän ymmärtäminen ja sen kunnollinen analysointi on aivan keskeinen elementti ammattimaista (asunto)sijoitustoimintaa.

 

Kun yllä mainitut hankkeet saadaan linkitettyä yhteen toimivaksi ekosysteemikokonaisuudeksi – tämä tapahtunee vuoden 2019 aikana – kaikki asuntokaupan tai asuntosalkkukaupan keskeiset elementit toimivat sähköisten järjestelmien kautta ja ”yhden luukun periaatteella”.

 

Hankkeita erikseen ja niiden yhteen linkittämistä arvioineet ovat poikkeuksetta arvelleet tämän kehityksen tuovan merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä asuntosijoittajien kaupankäyntiin.

 

Ekosysteemi- ja keinoälyratkaisut tulevat vääjäämättä olemaan osa kiinteistöalan toimintaa.

 

Liikekiinteistöalalla kaupankäynnin tehostumisen ja kehittymisen kannalta olisi suotavaa, että mahdollisimman suuri osa markkinasta, kohteista, kohdetiedoista ja sijoittajien profiileista olisi avoimissa järjestelmissä ja tieto mahdollisimman helposti löydettävissä.

 

Keinoälyassistentit”, eli bottien avulla esimerkiksi kohteita sijoittajille hakevat keinoälyjärjestelmät ovat mahdollisesti jopa ensimmäisten, alalla toimivien elämää helpottavien asioiden, joukossa. Tällä hetkellä sijoittajien kannalta relevanttia tietoa on paljon erilaisissa avoimissa ja ei-avoimissa järjestelmissä.

 

Kun tiedon hakeminen isosta tietomassasta on työlästä ja aikaa vievää, eikä tiedon manuaalinen etsiminen esimerkiksi googlesta ole riittävän tehokasta, voi keinoäly tuoda merkittävää hyötyä tiedon jalostamiseen ja oikean tiedon hakemiseen.

 

Käytännön esimerkkinä voi toimia vaikkapa tilanne, jossa sijoittaja etsii isosta massasta itselleen parhaiten sopivaa sijoituskohdetta. Sopivin kohde ei välttämättä löydy, koska a) kaikki sopivat kohteet eivät tule edes tietoon ja b) isosta massasta kohteita on vaikea löytää sopivin kohde.

 

Tiedon jakaminen ja teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa edellyttää tahtoa kokeilla uutta. Alan toimijoiden asenteet uuden kokeilemiseen muualla Euroopassa ja USA:ssa ovat nopeasti muuttuneet tai muuttumassa myötämielisemmäksi. Toivottavasti näin käy myös Suomessa!

 

Kirjoittajat:
Markku Aho, Hallituksen puheenjohtaja RealX.pro & RealSource.eu
Johannes Aho, Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Trevian Asset Management


Share
Tags: , , , , , ,

Category: